bio

ing. arch. daniel marinica

2017 | autorizovaný člen SKA 2328 AA
2009 | createrra s.r.o.
2004 – 2010 | fa stu bratislava
2000 – 2004 | spš stavebná prešov