rodinný dom – nová dedinka


Rodinný dom v pasívnom štandarde bol riešený pod záštitou createrry. Hmotovo jednoduchá kompozícia dvoch výrazných objektov rodinného domu a garáže je vzájomne prepojená vstupným portálom. Tento koncept nám umožnil vytvoriť súkromnú záhradu, ktorá je príjemne oddelená od uličných pohľadov, no zároveň sňou nestráca kontakt.

interiér

funkčné členenie priestorov interiéru bolo v návrhu riešené odlíšením podláh. Svetlá dlažba v kuchyni a mäkká podlaha v obývacej časti prinášajú príjemný kontrast k masívnemu bielemu stropu. Drevo v interiéri oživuje priestor a velmi dobre spolupracuje s osvetlením prichádzajúcim cez masívne presklenie na juhu.

Návrh interiéru: Ing. arch. Jana Kačurová