Kontakt

Toto by mala byť stránka so základnými kontaknými informáciami, ako napríklad adresa a telefónne číslo. Nebolo však možné sa doteraz rozhodnúť, či vôbec chceme byť dostupní. V nutných prípadoch nás nájdete na:  jana.kacurova @ s6k.sk / daniel.marinica @ createrra.sk