Kontakt

Toto by mala byť stránka so základnými kontaknými informáciami, ako napríklad adresa a telefónne číslo. Nebolo však možné sa doteraz rozhodnúť, či vôbec chceme byť kontaktovatelní. Tak ak predsalen nieje na výber skúste napísať na jana.kacurova @ s6k.sk / daniel.marinica @ createrra.sk