Kategória: Projekt

  • rodinný dom – nová dedinka

    rodinný dom – nová dedinka

    Rodinný dom v pasívnom štandarde bol riešený pod záštitou createrry. Hmotovo jednoduchá kompozícia dvoch výrazných objektov rodinného domu a garáže je vzájomne prepojená vstupným portálom. Tento koncept nám umožnil vytvoriť súkromnú záhradu, ktorá je príjemne oddelená od uličných pohľadov, no zároveň sňou nestráca kontakt. interiér funkčné členenie priestorov interiéru bolo v návrhu riešené odlíšením podláh.…

  • rodinný dom – senec

    rodinný dom – senec

    malý rodinný dom neďaleko bratislavy vznikol pod záštitou createrry. na prvý pohľad zložitá objemová kompozícia má jasne definovaný koncept dispozičných vzťahov. rozdelenie hmôt striktne segreguje denné a nočné zóny. Návrh interiéru: Ing. arch. Jana Kačurová