rodinný dom – nová dedinka

Rodinný dom v pasívnom štandarde bol riešený pod záštitou createrry. Hmotovo jednoduchá kompozícia dvoch výrazných objektov rodinného domu a garáže je vzájomne prepojená vstupným portálom. Tento koncept nám umožnil vytvoriť súkromnú záhradu, ktorá je príjemne oddelená od uličných pohľadov, no zároveň sňou nestráca kontakt.

interiér

funkčné členenie priestorov interiéru bolo v návrhu riešené odlíšením podláh. Svetlá dlažba v kuchyni a mäkká podlaha v obývacej časti prinášajú príjemný kontrast k masívnemu bielemu stropu. Drevo v interiéri oživuje priestor a velmi dobre spolupracuje s osvetlením prichádzajúcim cez masívne presklenie na juhu.

Návrh interiéru: Ing. arch. Jana Kačurová

rodinný dom – senec

malý rodinný dom neďaleko bratislavy vznikol pod záštitou createrry. na prvý pohľad zložitá objemová kompozícia má jasne definovaný koncept dispozičných vzťahov. rozdelenie hmôt striktne segreguje denné a nočné zóny.

Návrh interiéru: Ing. arch. Jana Kačurová

Ahoj svet!

dnešným dňom bola započatá cesta tohto malého internetového fleku. Držte mu palce, nech raz vyrastie v dospelé a kvalitné webové stránky.